Den tredje beta versionen av MacSOUP S-2.5 (svensk version) kan laddas
ner från

<http://www.kio.nu/macsoup/>

Denna version ska vara mycket stabil och kan därför kallas "release
candidate". Det finns ännu ingen manual och därför benämns versionen
fortfarande beta.

Läs den bilagda filen "ReadMe"! Den innehåller viktig information.


--
Regards, Kjell O
Alingsås, Sweden
<http://www.kio.nu>